Logo Eleccións 2016
Logo da Xunta de Galicia

Dietas e cobertura da Seguridade Social

Axudas de custo

Os membros das mesas electorais cobrarán unha axuda de custo de 63,00€.

Se algún dos suplentes ten que desempeñar a función por ausencia do titular, terá dereito ao permiso retribuído e á redución da xornada, así como á axuda de custo. Non procederá a concesión dos devanditos dereitos se o suplente non chega a ocupar o seu posto na mesa electoral.

Cobertura da Seguridade Social

Os membros das mesas electorais considéranse durante o exercicio da súa función como asimilados/as traballadores por conta allea do réxime xeral da Seguridade Social para a continxencia de accidentes de traballo.