Logo Eleccións 2016
Logo da Xunta de Galicia

Impresos electorais

Voto por correo:

 • EPG 4.1: Solicitude voto por correo: Descarga aquí
 • EPG 4.7: Solicitude de voto por correo de electores temporalmente no estranxeiro: Descarga aquí
 • Solicitude de voto por correo de electores permanentemente no estranxeiro: Descarga aquí

Concellos:

 • EPG 5.1: Presidentes de mesa electoral ou suplente : Descarga aquí
 • EPG 5.2: Vocais de mesa electoral ou suplentes: Descarga aquí
 • EPG 5.3: Comunicación dos concellos á XEZ da formación das mesas electorais: Descarga aquí
 • EPG 5.6: Comunicación aos/ás xuices de 1ª instancia ou paz da composición das mesas electorais: Descarga aquí
 • Instrucións Económico Administrativas Secretarios/as Concellos: Descarga aquí
 • Anexo I Instrucións Económico Administrativas (solicitude de transferencia): Descarga aquí
 • Anexo II Instrucións Económico Administrativas (certificación de servizos): Descarga aquí
 • Anexo III Instrucións Económico Administrativas (datos persoais e bancarios): Descarga aquí
 • Anexo IV Instrucións Económico Administrativas (gastos viaxe): Descarga aquí

Membros de mesa:

 • EPG 7.8: Recibo do xuiz de 1ª instancia ou paz xustificativo entrega sobres 1 e 2: Descarga aquí
 • EPG 7.9: Recibo do xuiz de 1ª instancia ou paz xustificativo entrega sobre 3: Descarga aquí

Candidaturas e partidos políticos:

 • EPG 3.1: Comunicación da constitución da coalición electoral: Descarga aquí
 • EPG 3.2: Presentación de candidatura / candidato/as: Descarga aquí
 • EPG 3.3: Presentación de candidatura / candidatos/as ao Parlamento de Galicia: Descarga aquí
 • EPG 6.1: Credencial nomeamento interventor/a: Descarga aquí
 • EPG 6.3: Credencial nomeamento apoderado/a: Descarga aquí

Voto exterior:

 • Acta de constitución da mesa electoral para o escrutinio de votación dos/as residentes ausentes no estranxeiro: Descarga aquí
 • Acta de escrutinio para a votación dos/as residentes ausentes no estranxeiro: Descarga aquí

Xuntas electorais:

 • EPG 8.1: Credencial nomeamento de representante da administración: Descarga aquí
 • EPG 9.1: Acta de constitución da xunta para o escrutinio xeral: Descarga aquí
 • EPG 9.2: Acta de escrutinio: Descarga aquí
 • EPG 9.3: Acta da/s sesión/es do escrutinio: Descarga aquí
 • EPG 9.4: Acta de proclamación: Descarga aquí
 • EPG 9.5: Credencial diputado/a electo/a: Descarga aquí
 • Instrucións Económico Administrativas Presidentes/as Xuntas Electorais: Descarga aquí
 • Anexo I Instrucións Económico Administrativas (certificación membros): Descarga aquí
 • Anexo II Instrucións Económico Administrativas (certificación de servizos): Descarga aquí
 • Anexo III Instrucións Económico Administrativas (datos persoais): Descarga aquí
 • Anexo IV Instrucións Económico Administrativas (gastos viaxes): Descarga aquí
 • Anexo V Instrucións Económico Administrativas (gastos viaxes xuices de primeira instancia ou paz): Descarga aquí

 

Os documentos desta lista están en formato PDF. Para a súa correcta visualización necesita usar o seguinte programa informático:Adobe PDF