Logo Eleccións 2016
Logo da Xunta de Galicia

Candidaturas presentadas

A Coruña Lugo Ourense Pontevedra